DESIGNART TOKYO 2022 -儚さにある美を巡る時間- |FLEXFORM TOKYO|Tokyo, Japan|Oct. 2022

Photo: Kenji Masunaga
FLEXFORM TOKYO
Photo: Norihito Yamauchi

DESIGNART TOKYO 2022 -儚さにある美を巡る時間- |FLEXFORM TOKYO|Tokyo, Japan|Oct. 2022